20 Apr 2015

Beginilah Cara Allah Mengabulkan Hajat Hamba-Nya

Lakukanlah perencanaan teknis sebaik mungkin sebagai wujud ikhtiar. Setelahnya, kerjakan sebaik mungkin sesuai rencana, dan serahkan hasilnya kepada Allah Ta’ala. Sebab, Dia Mahatahu mana jalan terbaik untuk hamba-hamba-Nya.

Sesungguhnya Aku Telah Mencium Bau Surga

Jika Anda kehilangan semangat dalam hidup, berhentilah sejenak untuk membaca kisah ini. Jika Anda kehilangan gairah untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Ta’ala, mari menepi dalam keheningan untuk menikmati cerita ini. Ini adalah kisah nyata tentang sahabat yang berucap, “Sesungguhnya aku telah mencium bau surga.”